中文(簡) l 中文(繁) l English l Malay  
   
   
     
 
PRODUK
Pengesahan dan kebanggaan
Contoh Berjaya


Pengesahan dan Kebanggaan


Amalan Pengeluaran Baik GMP

GMP
berasal daripada Good Manufacturing Practice, ia adalah satu sistem yang menumpu secara khas ke atas kualiti pengeluaran, kebersihan dan keselamatan. Satu kilang pengeluaran makanan yang beramalan baik akan memenuhi panduan profesional dalam pengeluaran, pembungusan, penyimpanan, pekerja berkemahiran, bangunan, kemudahan, penyediaan radas, kebersihan, pemprosesan dan pengawalan kualiti. Selain itu, ia harus juga mengamalkan Kawalan Analisis Kritikal (HACCP) untuk mengelakkan bekerja dalam keadaan tercemar atau mencemarkan persekitaran. Selain itu, ia juga untuk mengurangkan kesilapan dan membentuk satu sistem kualiti yang menyeluruh untuk memastikan pengeluaran makanan yang berkualiti, bersih dan selamat.

Halal

Halal
adalah istilah yang digunakan untuk tindakan, keperluan seperti makanan, perubatan, kosmetik, penambahan dan lain-lain lagi yang dibenarkan mengikut hukum Islam. Terdapat 18 bilion orang muslim di dunia yang menggunakan makanan 'Halal' setiap hari. Terdapat juga orang bukan muslim yang mengambil makanan halal kerana kesucian, kebersihan dan kesihatan. Oleh itu, terdapat seorang pengguna makanan halal di antara 3-4 pengguna.

100% berasaskan makanan sayuran  
Mengenai syarikat .Terma dan syarat . Penyataan sah
Copyright © 2010 We Beauty Marketing Sdn Bhd. Hakcipta Terpelihara.
Kami berada di sini